Ydelser

Agendhuset leverer ekspertise  indenfor  4 hovedområder. 

  • Strategisk 
  • Coaching 
  • Grafisk 
  • Workshops

Agendhuset Strategisk…..

 handler om de gode valg og kloge beslutninger.   Processens  forløb udvikler  vi sammen, så den imødekommer de mål , som din virksomhed  ønsker at efterstræbe og i den arbejdsform, som I er gode til og trygge ved.

Et stærkt redskab til at få skabt et overblik over og et tydeligt billede af det landskab din virksomhed befinder sig i, når du skal træffe  afgørende  beslutninger.

Bevidstgørelsen er en effektfuld faktor for hastighed og succesrate.

Et mål kan eksempelvis handle om øget trivsel, udvikling af nye forretningsområder, organisatoriske ændringer  eller  et eftersyn af værdigrundlag og dets vilkår i virksomhedskulturen.

Agendhuset Coaching handler om at skabe muligheder og handlekraft i en bevægelse gennem begrænsende mønstre og forhindringer  mod et afklaret mål af et stærkt ønske.

Et ønske kan udtrykkes i mange behov fra forskellige livsområder – samarbejdsrelationer, svære følelser, fastlåste overbevisninger, udsatte mål,  fysisk og psykisk stress   eller den næste jobsamtale,  den nye kæreste…………

Agendhuset Coaching tager udgangspunkt i ressourcetænkning og i menneskets grundlæggende søgen efter balance. Agendhuset Coaching arbejder kognitivt og systemisk narrativt.

Agendhuset Grafisk er enkelhed i formidling.

Det grafiske udtryk er universel kommunikation. Det repræsenterer en fælles fortælling og kan omsætte komplekse sammenhænge til lethed og mening.

Det er et stærkt motiverende redskab, som kan støtte os, finde huller i løsninger,  eksternalisere følelser og facilitere en forstærket hukommelse.

Agendhuset grafisk anvendes i kontekst af oplæg, undervisning, dokumentation eller ved storytelling og kan med fordel understøtte og illustrere eksempelvis mødeaktivitet,  seminarer eller konferencer.

Agendhuset Workshops  har fokus på teoretisk omsættelighed.

Målsætningen med Agendhuset Workshops er, at  fagligheden skal kunne anvendes og have effekt  i daglig praksis, skabe  intelligent adfærd og begejstre.

  • Håndtering af konflikter
  • Personligt lederskab – om din væren i verden
  • Kreativitet på kommando – om tænkeredskaber
  • Kulturel skabelse – om det I har gang i……
  • Kraftfuld kommunikation – om samarbejde